หน้าแรก คู่มือการใช้งาน ผังครอบครัว เหตุการณ์สำคัญ ผู้ดูแลผังครอบครัว เทคนิคการแต่งภาพผู้ทำเว็บ


ลดขนาดของภาพโดยใช้บริการของ www.picresize.com

ขอแนะนำให้ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของบทความนี้โดย

คลิกที่นี่เพื่อ download ภาพสำหรับฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของบทความนี้

ถ้าใช้ search engine เช่น google ค้นหาคำว่า 'resize online' จะพบเว็บหลายแห่งที่ให้บริการลดขนาดของภาพแบบออนไลน์ เว็บเหล่านี้มี interface ต่างกัน แต่โดยภาพรวมแล้ว หลักการใช้งานเหมือนกัน บทความนี้นำเสนอวิธีการลดขนาดของภาพโดยใช้บริการของ www.picresize.com เพื่อให้เป็นกรณีศึกษา สามารถนำไปปรับใช้บริการลักษณะนี้ในเว็บอื่น

ขั้นตอนการลดขนาดของภาพโดยใช้บริการของ www.picresize.com


ขั้นที่ 1 เลือกภาพที่ต้องการลดขนาด

เข้าเว็บ www.picresize.com
ระบุแหล่งที่เก็บภาพที่ต้องการนำมาลดขนาด
หมายเลข 1 และ 2


ผู้ใช้บริการต้อง upload ภาพที่ต้องการลดขนาดไปพักไว้ที่ www.picresize.com ก่อนเริ่มทำงาน

เลือกภาพที่ต้องการ upload โดยคลิกตามหมายเลข 3 และ 4

จากนั้นคอยจน upload ภาพเสร็จ จะปรากฏภาพที่ upload บนจอขั้นที่ 2 เลือกขนาดของภาพให้เหมาะกับการใช้งาน

ถ้าขนาดของภาพที่ต้องการมีอยู่ในเมนู ให้เลือกจากเมนู
เช่นลดขนาดของภาพลง 25%, 50%, 75% หรือลดให้พอดีกับจอภาพขนาดต่างๆ

ถ้าไม่พบขนาดที่ต้องการ ให้เลือก 'Custom Size' เพื่อกำหนดขนาดเองตามหมายเลข 5 และ 6สามารถเลือกได้ว่า
จะระบุขนาดของภาพเป็น
'พิคเซล' หรือ 'เปอร์เซ็นต์'

เพื่อรักษาสัดส่วนของภาพให้ถูกต้องตามภาพต้นฉบับ การลดขนาดของด้านกว้างและส่วนสูงของภาพต้องลดลงในอัตราเดียวกัน ดังนั้นการระบุขนาดที่ต้องการลดจึงควรระบุ ด้านกว้างหรือด้านสูง ด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว อีกด้านที่เหลือให้โปรแกรมคำนวณให้เพื่อให้ภาพที่ลดขนาดแล้วมีสัดส่วนถูกต้อง

ระบุขนาดของภาพเป็น pixels
ระบุให้ลดด้านกว้างลงเหลือ 700 พิคเซล (หมายเลข 8)
ไม่ต้องระบุส่วนสูงของภาพ
โปรแกรมคำนวณส่วนสูงให้เป็น 467 พิคเซล (หมายเลข 9)ระบุขนาดของภาพเป็นเปอร์เซ็นต์
ลดขนาดของด้านกว้างลงเหลือ 50% (หมายเลข 10)
ไม่ต้องระบุความสูงของภาพ ปล่อยให้โปรแกรมคำนวณให้

ภาพต้นฉบับมีความกว้าง 1,620 พิคเซล สูง 1,080 พิคเซล ลดขนาดลง 50%

ความกว้างลดลงเหลือ = 1,620 x 0.5 = 810 พิคเซล
ส่วนสูงลดลงเหลือ = 1,080 x 0.5 = 540 พิคเซล (หมายเลข 11)ขั้นที่ 3 ใส่ Special Effect

สามารถเลือกใส่ลูกเล่น (Special Effect) ลงในภาพที่ลดขนาดแล้ว เช่น ใส่กรอบรูป ลบเหลี่ยมของขอบภาพ เพื่อให้ได้ภาพขอบมน ขอบโค้ง ฯลฯ ขั้นตอนที่ 3 เป็นลูกเล่นที่มีให้เลือก (Optional) จะไม่เลือกก็ได้ ไม่ได้บังคับขั้นที่ 4 เก็บภาพที่ Resize เสร็จแล้วไว้

เลือกประเภทของภาพ (หมายเลข 12)

เลือกระดับคุณภาพมี 3 ระดับคือ good, better และ best
ระดับคุณภาพของภาพมีผลต่อ Filesize คุณภาพระดับ best มี Filesize ใหญ่กว่าระดับ better ถึง 3 เท่า

สามารถจำกัดขนาดของ Filesize โดยระบุขนาดของ Filesize ใหญ่สุดที่ยอมรับได้ (หมายเลข 14)

คลิก I'm done, Resize my picture! (หมายเลข 15)
เพื่อเริ่มทำงาน
เลือกว่าจะเก็บภาพที่ได้จากการลดขนาดไว้ที่ไหน
คลิกที่ 'Save to Disk' เพื่อ save ลง disk (หมายเลข 16)

ขอแนะนำให้ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของบทความนี้โดย

คลิกที่นี่เพื่อ download ภาพสำหรับฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของบทความนี้

...คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีลดขนาดของภาพโดยใช้ Paint...
จำนวนผู้ชม 1,191 จำนวนผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย


ห้องสอบเสมือนจริง

ทุกปีมีนักเรียนจำนวนมากผิดหวังกับการที่ไม่สามารถผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่ตัวเองมุ่งหวังไว้ แม้พวกเขาเตรียมสอบอย่างดี แต่เมื่อเข้าห้องสอบจริงพวกเขาตื่นเต้นกับการทำข้อสอบภายใต้เวลาที่จำกัด เกิดแรงกดดัน ทำให้ไม่มีสมาธิในการทำข้อสอบ จึงได้คะแนนสอบไม่ดีเท่าที่ควร หลายคนเพิ่งตระหนักว่าสิ่งนี้เป็นจุดอ่อนของตัวเองหลังจากลงสนามสอบแล้ว ซึ่งสายเกินกว่าจะกลับไปแก้ไข

ห้องสอบเสมือนจริง เป็นการจำลองห้องสอบให้นักเรียนเข้ามาฝึกทำข้อสอบจับเวลาเหมือนอยู่ในห้องสอบจริง นักเรียนจะได้รู้ตัวว่าเมื่อเข้าห้องสอบ ภายใต้เวลาที่จำกัด เขาสามารถทำคะแนนได้เท่าไร มีสิ่งใดบกพร่องที่ต้องปรับปรุง การฝึกทำข้อสอบหลายชุด ในบรรยากาศของห้องสอบจริงช่วยให้คุ้นเคยกับการสอบภายใต้แรงกดดันเรื่องเวลา

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย 2558-2562 Copyright (C) All rights reserved.