หน้าแรก คู่มือการใช้งาน ผังครอบครัว เหตุการณ์สำคัญ ผู้ดูแลผังครอบครัว เทคนิคการแต่งภาพผู้ทำเว็บ


ลงทะเบียนผู้ดูแลผังครอบครัว


เฉพาะผู้ดูแลผังครอบครัวเท่านั้นที่ต้องลงทะเบียน สมาชิกอื่นๆที่อยู่ในผังครอบครัวไม่ต้องลงทะเบียน เพราะสมาชิกเหล่านั้นเกิดจากการสร้างผังครอบครัวของผู้ดูแลผังครอบครัว

การลงทะเบียนต้องใช้ email ของผู้ดูแลผังครอบครัว ถ้ายังไม่มี email ให้สมัครใช้บริการ email ฟรีของผู้ให้บริการ email รายใดก็ได้ เช่น Hotmail , Yahoo , Gmail

email ที่ใช้ลงทะเบียนขอให้เป็น email ที่ใช้งานได้จริง เพราะในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน เมื่อท่านแจ้งผ่านระบบว่า "ลืมรหัสผ่าน" ระบบจะส่งรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ไปให้ท่านโดยใช้ email นี้

ในการลงทะเบียนต้องกำหนดรหัสผ่าน 2 ตัว
รหัสผ่านตัวที่ 1 คือรหัสผ่านของผู้ดูแลผังครอบครัว เป็นรหัสผ่านที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้ login เข้า BigFamilies ในฐานะผู้ดูแลผังครอบครัว ไม่ใช่รหัสผ่านที่ท่านใช้ login เพื่อรับ/ส่ง email
รหัสผ่านตัวที่ 2 คือรหัสผ่านของสมาชิกในผังครอบครัว เป็นรหัสผ่านที่ตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกทุกคนในผังครอบครัวใช้ login เข้า BigFamilies ในฐานะสมาชิกในผังครอบครัว

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ดูแลระบบ
*Email
*รหัสผ่านของผู้ดูแลผังครอบครัว ความยาวไม่เกิน 15 ตัวอักษร
*ยืนยันรหัสผ่านของผู้ดูแลผังครอบครัว
*รหัสผ่านของสมาชิกในครอบครัว ความยาวไม่เกิน 15 ตัวอักษร
*ยืนยันรหัสผ่านของสมาชิกในครอบครัว
*ชื่อครอบครัว
*ชื่อผู้ดูแลผังครอบครัว
*นามสกุล
*ชื่อเล่น
*เพศ
*วันเกิด
*ที่อยู่
*จังหวัด
*ประเทศ
*โทรศัพท์
Line ID
Other ID1
Other ID2ฝึกสมอง

ร่างกายของเด็กมีการเจริญเติบโตตามวัย เด็กที่มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะเติบโตเร็วและแข็งแรงกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกาย กีฬาหรือการเล่นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย สมอง ก็เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นที่มีการเจริญเติบโตตามวัย สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมองเจริญเติบโตและทรงพลังมากกว่าปกติ สมองทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น การจำ, การคำนวณ, การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ สมองมีการทำงานที่ซับซ้อนกว่าอวัยวะอื่น การฝึกสมองหรือการออกกำลังกายสมองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้สมองในแต่ละหน้าที่จึงต้องการกิจกรรมและเครื่องมือต่างกัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย 2558-2566 Copyright (C) All rights reserved.