หน้าแรก คู่มือการใช้งาน ผังครอบครัว เหตุการณ์สำคัญ ผู้ดูแลผังครอบครัว เทคนิคการแต่งภาพผู้ทำเว็บ


ตัดภาพเป็นสี่เหลี่ยม

ขอแนะนำให้ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของบทความนี้โดย

คลิกที่นี่เพื่อ download ภาพสำหรับฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของบทความนี้

ภาพบุคคลในผังครอบครัวถูกใส่ไว้ในกรอบล่องหนขนาด 200x200 pixels ถ้าภาพที่ upload มีขนาดใหญ่เกิน 200x200 pixels จะถูกลดขนาดลง (resize) เพื่อให้สามารถอยู่ในกรอบ 200x200 pixels เนื่องจากกรอบนี้ไม่ถูกแสดงจึงเห็นเป็นภาพไม่มีกรอบ การลดขนาดของภาพจะคงอัตราส่วนด้านกว้าง : ด้านยาวไว้เท่าเดิม เพื่อให้ภาพในผังครอบครัวมีความกลมกลืนกันอย่างเป็นระเบียบ ภาพแต่ละภาพจึงควรมีสัดส่วนเดียวกัน เช่น ภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีด้านกว้างเท่ากับด้านยาว อัตราส่วนของด้านกว้าง : ด้านยาว เป็น 1 : 1 แม้ภาพที่ upload แต่ละภาพจะมีขนาดต่างกัน แต่ทุกภาพมีอัตราส่วนด้านกว้าง : ด้านยาว เป็น 1 : 1 เหมือนกัน เมื่อถูกลดขนาดลงจะใส่ในกรอบล่องหนได้เต็มกรอบพอดี ทุกภาพในผังครอบครัวจึงดูมีขนาดเท่ากัน

ถ้าทุกภาพที่ upload เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า อัตราส่วนด้านกว้างต่อส่วนสูงของภาพเป็น 2 : 3 แม้แต่ละภาพจะมีขนาดต่างกัน เมื่อถูกลดขนาดลง เพื่อให้สามารถใส่ในกรอบล่องหน แม้ภาพจะไม่เต็มกรอบแต่ทุกภาพมีที่ว่างเหลืออยู่ในกรอบเท่ากัน จึงเห็นทุกภาพเท่ากันขั้นตอนการตัดภาพเป็นสี่เหลี่ยม

ขั้นที่ 1 เลือกภาพที่ต้องการนำมาตัด

เรียกโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาทำงาน
แล้วคลิกคำสั่ง File และ Open ตามภาพหมายเลข 1, 2

จากนั้นเลือกภาพที่ต้องการนำมาตัด

ภาพที่เลือกควรเป็นภาพขนาดใหญ่ มีความละเอียดสูง (high resolution) ถ้าเป็นภาพขนาดกลาง หรือขนาดเล็กเกินไป เมื่อตัดภาพแล้วจะได้ภาพไม่สวยเนื่องจาก ภาพที่ถูกตัดออกมาเหลือ pixels น้อยเกินไปขั้นที่ 2 ตัดภาพคลิกที่ (หมายเลข 3)

กำหนดความกว้างของภาพ (Width)
เป็น 1 นิ้ว (หมายเลข 4)

กำหนดความสูงของภาพ (Height)
เป็น 1 นิ้ว (หมายเลข 5)

กำหนดความละเอียด (resolution) เป็น
300 pixels ต่อ 1 นิ้ว (หมายเลข 6)

กำหนดให้ กว้าง = สูง
เพื่อตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ต้องการตัดภาพตามแนวเส้นสีเขียว
สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเขียวไม่มีอยู่ในภาพ
แต่ผู้ทำงานจินตนาการขึ้นมาได้เพราะ
กำหนดความกว้าง = ความสูงของภาพ

วาง mouse pointer ที่มุมซ้ายบนของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเขียว (หมายเลข 7)
ลาก mouse ไปยังมุมขวาล่าง โดยลากไปตามแนวเส้นทแยงมุม ของสี่เหลี่ยมจัตุรัส (หมายเลข 8)

เมื่อปล่อย mouse
บริเวณที่เลือกไว้ถูกล้อมด้วยเส้นประ

บริเวณนอกเส้นประคือบริเวณที่จะถูกตัดทิ้ง
ซึ่งเป็นสีมืด

คลิกคำสั่ง Image (หมายเลข 9 ) และ Crop (หมายเลข 10) เพื่อตัดพื้นที่ที่เลือกออกมา


ภาพที่ได้จากการตัด

เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 300x300 pixels


ขั้นที่ 3 Save ภาพที่ตัดเสร็จแล้ว

คลิกคำสั่ง File และ Save as
จากนั้นตั้งชื่อภาพ (file name) และเลือกประเภทของภาพ (file type)
โดยทั่วไปเลือกเป็น JPEG

ควรตั้งชื่อภาพ (file name) ที่ save ให้ต่างจากชื่อภาพต้นฉบับ
เพื่อไม่ให้ save ทับภาพต้นฉบับ

เลือกคุณภาพของภาพ (Quality) เป็น High


ขอแนะนำให้ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของบทความนี้โดย

คลิกที่นี่เพื่อ download ภาพสำหรับฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของบทความนี้


...คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีตัดภาพเป็นวงกลมหรือวงรี...


จำนวนผู้ชม 20,138 จำนวนผู้ลงคะแนน 4 คะแนนเฉลี่ย 5


ห้องสอบเสมือนจริง

ทุกปีมีนักเรียนจำนวนมากผิดหวังกับการที่ไม่สามารถผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่ตัวเองมุ่งหวังไว้ แม้พวกเขาเตรียมสอบอย่างดี แต่เมื่อเข้าห้องสอบจริงพวกเขาตื่นเต้นกับการทำข้อสอบภายใต้เวลาที่จำกัด เกิดแรงกดดัน ทำให้ไม่มีสมาธิในการทำข้อสอบ จึงได้คะแนนสอบไม่ดีเท่าที่ควร หลายคนเพิ่งตระหนักว่าสิ่งนี้เป็นจุดอ่อนของตัวเองหลังจากลงสนามสอบแล้ว ซึ่งสายเกินกว่าจะกลับไปแก้ไข

ห้องสอบเสมือนจริง เป็นการจำลองห้องสอบให้นักเรียนเข้ามาฝึกทำข้อสอบจับเวลาเหมือนอยู่ในห้องสอบจริง นักเรียนจะได้รู้ตัวว่าเมื่อเข้าห้องสอบ ภายใต้เวลาที่จำกัด เขาสามารถทำคะแนนได้เท่าไร มีสิ่งใดบกพร่องที่ต้องปรับปรุง การฝึกทำข้อสอบหลายชุด ในบรรยากาศของห้องสอบจริงช่วยให้คุ้นเคยกับการสอบภายใต้แรงกดดันเรื่องเวลา

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย 2558-2566 Copyright (C) All rights reserved.