หน้าแรก คู่มือการใช้งาน ผังครอบครัว เหตุการณ์สำคัญ ผู้ดูแลผังครอบครัว เทคนิคการแต่งภาพผู้ทำเว็บ


ลดขนาดของภาพโดยใช้โปรแกรม Photoshop

ขอแนะนำให้ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของบทความนี้โดย

คลิกที่นี่เพื่อ download ภาพสำหรับฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของบทความนี้

ขั้นตอนการลดขนาดของภาพโดยใช้โปรแกรม Photoshop

ขั้นที่ 1 เลือกภาพที่ต้องการลดขนาด

เรียกโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาทำงาน
แล้วคลิกคำสั่ง File และ Open ตามภาพหมายเลข 1, 2

จากนั้นเลือกภาพที่ต้องการลดขนาด


ขั้นที่ 2 ใช้คำสั่ง Image Size ลดขนาดของภาพ

คลิกคำสั่ง Image และ Image Size ตามลำดับ

หมายเลข 3 และ 4 เพื่อลดขนาดของภาพ
ขั้นที่ 3 เลือกขนาดของภาพให้เหมาะกับการใช้งาน

เพื่อให้ภาพที่ลดขนาดลงยังคงสัดส่วนที่ถูกต้อง จึงต้องติ๊กที่คำสั่ง Constrain Proportions เพื่อให้คงอัตราส่วนของความกว้าง (Width) และความสูง (Height) ของภาพไว้ การระบุขนาดของภาพที่ต้องการให้ลดลงให้ระบุขนาดของด้านกว้าง (Width) หรือ สูง (Height) ด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว โปรแกรมจะคำนวณขนาดของอีกด้านให้โดยอัตโนมัติเพื่อรักษาอัตราส่วนของความกว้างและส่วนสูงของภาพให้เท่าเดิม

การระบุขนาดของภาพที่ลดลงสามารถระบุได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 ระบุเป็น Pixels

ให้ระบุว่าต้องการลดขนาดของด้านกว้างหรือส่วนสูงลงเหลือกี่ pixels

จากตัวอย่าง
ภาพต้นฉบับกว้าง 1620 pixels
สูง 1080 pixels

ระบุให้ลดขนาดของด้านกว้างลงเหลือ 700 pixels

โปรแกรมคำนวณส่วนสูงของภาพให้เป็น 467 pixels
เพื่อคงอัตราส่วนของด้านกว้างและส่วนสูงให้เท่าเดิม
วิธีที่ 2 ระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)

คลิกที่รูปสามเหลี่ยมแล้วเลือก percent

ขนาดของภาพต้นฉบับเป็น 100 % ให้ระบุว่าต้องการลดขนาดลงเหลือกี่ %
ระบุให้ลดด้านกว้างลงเหลือ 50% เพื่อให้ภาพเล็กลงครึ่งหนึ่ง

ถ้าลดความกว้าง 50% ต้องลดความสูง 50% ด้วย อัตราส่วนของความกว้างและความสูงจึงจะเท่าเดิม

จึงระบุตัวเลข 50 ที่ด้านกว้าง โปรแกรมจะคำนวณส่วนสูงให้เป็น 50


ขั้นที่ 4 Save ภาพที่ Resize เสร็จแล้วไว้

คลิกคำสั่ง File และ Save as เพื่อเก็บภาพที่ลดขนาดแล้ว
(หมายเลข 5 และ 6)

ควรตั้งชื่อภาพ (file name) ที่ save ให้ต่างจากชื่อภาพต้นฉบับ
เพื่อไม่ให้ save ทับภาพต้นฉบับ
เลือกประเภทของภาพเป็น JPEG
เลือกคุณภาพของภาพ (Quality) เป็น High

ขอแนะนำให้ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของบทความนี้โดย

คลิกที่นี่เพื่อ download ภาพสำหรับฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของบทความนี้

...คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีลดขนาดของภาพโดยใช้ picresize...


จำนวนผู้ชม 7,019 จำนวนผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย


ทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ 3,000 คำ ตั้งแต่ป.1 - ม.6

ในชีวิตประจำวันมีศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ประมาณ 3,000 คำ ผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษจำเป็นต้องจำศัพท์เหล่านี้เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ ศัพท์ 3,000 คำ ถูกรวบรวมจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ ตั้งแต่ป.1 - ม.6 เพื่อให้นักเรียนใช้ทดสอบว่าตัวเองรู้จักศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด

คุณอยากรู้ไหมว่าตัวเองรู้จักศัพท์ 3,000 คำนี้มากน้อยแค่ไหน ?

ขอเชิญไปทดสอบด้วยตัวเอง ... คลิกที่นี่เพื่อทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย 2558-2564 Copyright (C) All rights reserved.