หน้าแรก คู่มือการใช้งาน ผังครอบครัว เหตุการณ์สำคัญ ผู้ดูแลผังครอบครัว เทคนิคการแต่งภาพผู้ทำเว็บ

สารบัญคู่มือการใช้งาน
หน้า 1 ผังครอบครัว
หน้า 2 เครื่องมือสำหรับสร้างผังครอบครัว
หน้า 3 บันทึกเรื่องราวของบุคคลในผังครอบครัว
หน้า 4 ดูข้อมูลของบุคคลในผังครอบครัว
หน้า 5 มีคู่สมรสหลายคน
หน้า 6 เชื่อมต่อผังครอบครัว
หน้า 7 สังคมแห่งการแบ่งปัน
คู่มือ BigFamilies


วิดีโอคู่มือการใช้งานหน้าที่ผ่านมา คู่มือการใช้งาน หน้า 3 หน้าถัดไป


บันทึกเรื่องราวของบุคคลในผังครอบครัว


ผู้ดูแลผังครอบครัวสร้างโครงของผังครอบครัว ในโครงมีชื่อของสมาชิกเพื่อบอกให้รู้ว่าใครเป็นใคร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร แต่ไม่มีข้อมูลรายละเอียดของสมาชิก สมาชิกแต่ละคนมีหน้าที่เข้ามาใส่ข้อมูลของตัวเองผังครอบครัวเปรียบเสมือนบ้านทั้งหลัง สมาชิกในบ้านแต่ละคนมีห้องส่วนตัวของตัวเอง
สมาชิกทุกคนมีกุญแจ 2 ดอก (รหัสผ่าน 2 ตัว)
กุญแจดอกที่ 1 สำหรับเข้าบ้าน (login เข้าผังครอบครัว) ทุกคนเข้าบ้านโดยใช้ประตูเดียวกัน กุญแจเข้าบ้านของทุกคนจึงเหมือนกัน กุญแจเข้าบ้านคือรหัสผ่านที่ใช้ login เข้าระบบ ในฐานะสมาชิกของครอบครัว เนื่องจากกุญแจดอกนี้ใช้ร่วมกันจึงไม่อนุญาตให้สมาชิกเปลี่ยน ผู้ที่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านนี้คือผู้ดูแลผังครอบครัว
กุญแจดอกที่ 2 สำหรับเข้าห้องส่วนตัวของแต่ละคน กุญแจดอกนี้ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน กุญแจเข้าห้องส่วนต้วคือรหัสผ่านส่วนตัว ซึ่งระบบกำหนดให้ครั้งแรก (default private password) เป็นหมายเลขประจำตัวของสมาชิกแต่ละคน ก่อนเริ่มใช้งานสมาชิกควรเปลี่ยนรหัสผ่านส่วนตัวเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาแก้ไขข้อมูล

อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลผังครอบครัวในฐานะเจ้าบ้านมีสิทธิดูรหัสผ่านส่วนตัวของผู้อาศัยทุกคนในผังครอบครัว ดังนั้นในกรณีที่สมาชิกลืมรหัสผ่าน ให้ติดต่อสอบถามจากผู้ดูแลผังครอบครัว
สมาชิก login เข้าระบบโดยใช้ email ที่ผู้ดูแลผังครอบครัวลงทะเบียนไว้ และใส่รหัสผ่านในช่องที่ 2 ซึ่งเป็นรหัสผ่านสมาชิกในครอบครัว

สมาชิกทุกคนที่อยู่ในผังครอบครัวเดียวกันจะ login โดยใช้ email และรหัสผ่านตัวเดียวกัน

สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบเฉพาะข้อมูลของตัวเอง โดยใช้คำสั่ง

เพื่อ upload ภาพประจำตัวในผังครอบคร้ว
เพื่อบันทึกเหตุการณ์สำคัญและภาพไว้ในไดอารี่(diary)

การใช้คำสั่งทั้งสองคำสั่งนี้ต้องใส่รหัสผ่านส่วนตัวเพื่อพิสูจน์ความเป็นเจ้าของ


ภาพประจำตัว

คลิก แล้วใส่รหัสผ่านส่วนตัว
เพื่อ upload รูปแก้ไขข้อมูลส่วนตัว บันทึกเหตุการณ์สำคัญ และ upload ภาพประกอบเหตุการณ์ในไดอารี่ (diary)

คลิก แล้วใส่รหัสผ่านส่วนตัว
เพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
และบันทึกเหตุการณ์สำคัญไว้ในไดอารี่ใส่ข้อมูลส่วนตัวโดยคลิกที่ " แก้ไขข้อมูลส่วนตัว"

บันทึกเหตุการณ์สำคัญโดยคลิกที่ "เพิ่มเหตุการณ์สำคัญ"

ระบบจะแสดงเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในไดอารี่เรียงลำดับตามวันที่ของเหตุการณ์ ดังนั้นการบันทึกเหตุการณ์จึงไม่จำเป็นต้องบันทึกเรียงลำดับตามวันที่ของเหตุการณ์ สามารถบันทึกเหตุการณ์ย้อนหลังโดยบันทึกเหตุการณ์ใดก่อนหลังก็ได้ แต่ละเหตุการณ์ให้ใส่วันที่ของเหตุการณ์กำกับไว้ ในกรณีจำวันที่ของเหตุการณ์ไม่ได้ ให้ใส่วันที่ประมาณ เพื่อให้ระบบจัดเรียงลำดับว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อนหลังได้ถูกต้อง


ตัวอย่างการบันทึกเหตุการณ์สำคัญ

วันที่ของเหตุการณ์นอกจากใช้บอกให้ทราบว่าเหตุการณ์เกิดเมื่อใดแล้ว ยังใช้จัดเรียงลำดับเพื่อแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อนหลัง
ใส่ภาพประกอบเหตุการณ์
โดยคลิกที่ "เพิ่มภาพ"

ใส่ชื่อภาพ และคำอธิบายภาพ

ใส่ภาพได้หลายภาพใน 1 เหตุการณ์

ระบบจัดเรียงลำดับของเหตุการณ์ตามวันที่เหตุการณ์ (ไม่ใช่วันที่บันทึก)

คลิกที่นี่ เพื่อ login แล้วใส่

email : ju@bigfamilies.net
รหัสผ่านสมาชิกในครอบครัว : star


หน้าที่ผ่านมา คู่มือการใช้งาน หน้า 3 หน้าถัดไป
Beautiful Music

Beautiful Music แหล่งรวมเพลงบรรเลงแสนไพเราะ บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีนานาชนิด ถ้าคุณเป็นคนรักดนตรี ขอเชิญมาฟังดนตรีด้วยกัน โดยคลิกที่ลิงค์ข้างล่างนี้

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย 2558-2567 Copyright (C) All rights reserved.