หน้าแรก คู่มือการใช้งาน ผังครอบครัว เหตุการณ์สำคัญ ผู้ดูแลผังครอบครัว เทคนิคการแต่งภาพผู้ทำเว็บ

สารบัญคู่มือการใช้งาน
หน้า 1 ผังครอบครัว
หน้า 2 เครื่องมือสำหรับสร้างผังครอบครัว
หน้า 3 บันทึกเรื่องราวของบุคคลในผังครอบครัว
หน้า 4 ดูข้อมูลของบุคคลในผังครอบครัว
หน้า 5 มีคู่สมรสหลายคน
หน้า 6 เชื่อมต่อผังครอบครัว
หน้า 7 สังคมแห่งการแบ่งปัน
คู่มือ BigFamilies


วิดีโอคู่มือการใช้งานหน้าที่ผ่านมา คู่มือการใช้งาน หน้า 7


สังคมแห่งการแบ่งปัน


Bigfamilies เป็นแอพพลิเคชั่นที่ผมพัฒนาขึ้นเพื่อแบ่งปันให้ทุกคนใช้งานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทุกคนสามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวมาเก็บไว้ในฐานข้อมูลมากเท่าใดก็ได้ ผมตั้งใจจะเก็บข้อมูลของสมาชิกทุกคนไว้ในฐานข้อมูลที่นี่ตลอดไป การดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้แอพพลิเคชั่น Bigfamilies สามารถให้บริการได้นั้นมีค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่มีการก่อตั้งเป็นองค์กรเพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่าย ผมจึงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง

อย่างไรก็ดี หากคุณเห็นว่าแอพพลิเคชั่น Bigfamilies เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และคุณสามารถให้การสนับสนุนด้านการเงินได้ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินมากน้อยเพียงใด ผมขอขอบคุณ น้ำใจของคุณจะเกื้อกูลให้พวกเราอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างอบอุ่น
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว 2
เลขที่บัญชี 087-7-23054-0 นายสมพงษ์ ฐิตะสมบูรณ์

ขอให้ความมีน้ำใจของคุณนำมาซึ่งความสุขความเจริญแก่คุณและครอบครัวตลอดไป
หน้าที่ผ่านมา คู่มือการใช้งาน หน้า 7
ท่องศัพท์ด้วยภาพ

ภาพดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าตัวหนังสือ การจับคู่ระหว่างภาพและคำศัพท์จึงช่วยให้นักเรียนจำศัพท์ได้เร็วขึ้น เทคนิคการท่องศัพท์นี้ทำให้การท่องศัพท์สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ นักเรียนถูกทดสอบผ่านการเล่นเกม โดยเกมทำหน้าที่สุ่มคำศัพท์และรูปภาพให้นักเรียนจับคู่ การจับคู่ถูกหรือผิดมีผลต่อเหตุการณ์ในเกม ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การชนะหรือแพ้

ถ้านักเรียนแพ้ จะเกิดแรงท้าทายให้แก้ตัวใหม่ การเล่นเกมแก้ตัวใหม่อีกครั้งเป็นการทบทวนศัพท์อีกรอบ นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้เล่นเกมไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะชนะ เมื่อนักเรียนเล่นเกมจนจำศัพท์ได้ทุกคำ เขาจะชนะทุกครั้งที่แข่ง สร้างความภูมิใจให้พวกเขาและเป็นความสำเร็จของกุศโลบายการท่องศัพท์

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย 2558-2566 Copyright (C) All rights reserved.