หน้าแรก คู่มือการใช้งาน ผังครอบครัว เหตุการณ์สำคัญ ผู้ดูแลผังครอบครัว เทคนิคการแต่งภาพผู้ทำเว็บ

สารบัญคู่มือการใช้งาน
หน้า 1 ผังครอบครัว
หน้า 2 เครื่องมือสำหรับสร้างผังครอบครัว
หน้า 3 บันทึกเรื่องราวของบุคคลในผังครอบครัว
หน้า 4 ดูข้อมูลของบุคคลในผังครอบครัว
หน้า 5 มีคู่สมรสหลายคน
หน้า 6 เชื่อมต่อผังครอบครัว
หน้า 7 สังคมแห่งการแบ่งปัน
คู่มือ BigFamilies


วิดีโอคู่มือการใช้งานหน้าที่ผ่านมา คู่มือการใช้งาน หน้า 7


สังคมแห่งการแบ่งปัน


Bigfamilies เป็นแอพพลิเคชั่นที่ผมพัฒนาขึ้นเพื่อแบ่งปันให้ทุกคนใช้งานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทุกคนสามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวมาเก็บไว้ในฐานข้อมูลมากเท่าใดก็ได้ ผมตั้งใจจะเก็บข้อมูลของสมาชิกทุกคนไว้ในฐานข้อมูลที่นี่ตลอดไป การดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้แอพพลิเคชั่น Bigfamilies สามารถให้บริการได้นั้นมีค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่มีการก่อตั้งเป็นองค์กรเพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่าย ผมจึงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง

อย่างไรก็ดี หากคุณเห็นว่าแอพพลิเคชั่น Bigfamilies เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และคุณสามารถให้การสนับสนุนด้านการเงินได้ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินมากน้อยเพียงใด ผมขอขอบคุณ น้ำใจของคุณจะเกื้อกูลให้พวกเราอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างอบอุ่น
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว 2
เลขที่บัญชี 087-7-23054-0 นายสมพงษ์ ฐิตะสมบูรณ์

ขอให้ความมีน้ำใจของคุณนำมาซึ่งความสุขความเจริญแก่คุณและครอบครัวตลอดไป
หน้าที่ผ่านมา คู่มือการใช้งาน หน้า 7


ทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ 3,000 คำ ตั้งแต่ป.1 - ม.6

ในชีวิตประจำวันมีศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ประมาณ 3,000 คำ ผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษจำเป็นต้องจำศัพท์เหล่านี้เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ ศัพท์ 3,000 คำ ถูกรวบรวมจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ ตั้งแต่ป.1 - ม.6 เพื่อให้นักเรียนใช้ทดสอบว่าตัวเองรู้จักศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด

คุณอยากรู้ไหมว่าตัวเองรู้จักศัพท์ 3,000 คำนี้มากน้อยแค่ไหน ?

ขอเชิญไปทดสอบด้วยตัวเอง ... คลิกที่นี่เพื่อทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย 2558-2565 Copyright (C) All rights reserved.