หน้าแรก คู่มือการใช้งาน ผังครอบครัว เหตุการณ์สำคัญ ผู้ดูแลผังครอบครัว เทคนิคการแต่งภาพผู้ทำเว็บ

สารบัญคู่มือการใช้งาน
หน้า 1 ผังครอบครัว
หน้า 2 เครื่องมือสำหรับสร้างผังครอบครัว
หน้า 3 บันทึกเรื่องราวของบุคคลในผังครอบครัว
หน้า 4 ดูข้อมูลของบุคคลในผังครอบครัว
หน้า 5 มีคู่สมรสหลายคน
หน้า 6 เชื่อมต่อผังครอบครัว
หน้า 7 สังคมแห่งการแบ่งปัน
คู่มือ BigFamilies


วิดีโอคู่มือการใช้งานหน้าที่ผ่านมา คู่มือการใช้งาน หน้า 7


สังคมแห่งการแบ่งปัน


Bigfamilies เป็นแอพพลิเคชั่นที่ผมพัฒนาขึ้นเพื่อแบ่งปันให้ทุกคนใช้งานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทุกคนสามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวมาเก็บไว้ในฐานข้อมูลมากเท่าใดก็ได้ ผมตั้งใจจะเก็บข้อมูลของสมาชิกทุกคนไว้ในฐานข้อมูลที่นี่ตลอดไป การดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้แอพพลิเคชั่น Bigfamilies สามารถให้บริการได้นั้นมีค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่มีการก่อตั้งเป็นองค์กรเพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่าย ผมจึงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง

อย่างไรก็ดี หากคุณเห็นว่าแอพพลิเคชั่น Bigfamilies เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และคุณสามารถให้การสนับสนุนด้านการเงินได้ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินมากน้อยเพียงใด ผมขอขอบคุณ น้ำใจของคุณจะเกื้อกูลให้พวกเราอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างอบอุ่น
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว 2
เลขที่บัญชี 087-7-23054-0 นายสมพงษ์ ฐิตะสมบูรณ์

ขอให้ความมีน้ำใจของคุณนำมาซึ่งความสุขความเจริญแก่คุณและครอบครัวตลอดไป
หน้าที่ผ่านมา คู่มือการใช้งาน หน้า 7


ห้องสอบเสมือนจริง

ทุกปีมีนักเรียนจำนวนมากผิดหวังกับการที่ไม่สามารถผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่ตัวเองมุ่งหวังไว้ แม้พวกเขาเตรียมสอบอย่างดี แต่เมื่อเข้าห้องสอบจริงพวกเขาตื่นเต้นกับการทำข้อสอบภายใต้เวลาที่จำกัด เกิดแรงกดดัน ทำให้ไม่มีสมาธิในการทำข้อสอบ จึงได้คะแนนสอบไม่ดีเท่าที่ควร หลายคนเพิ่งตระหนักว่าสิ่งนี้เป็นจุดอ่อนของตัวเองหลังจากลงสนามสอบแล้ว ซึ่งสายเกินกว่าจะกลับไปแก้ไข

ห้องสอบเสมือนจริง เป็นการจำลองห้องสอบให้นักเรียนเข้ามาฝึกทำข้อสอบจับเวลาเหมือนอยู่ในห้องสอบจริง นักเรียนจะได้รู้ตัวว่าเมื่อเข้าห้องสอบ ภายใต้เวลาที่จำกัด เขาสามารถทำคะแนนได้เท่าไร มีสิ่งใดบกพร่องที่ต้องปรับปรุง การฝึกทำข้อสอบหลายชุด ในบรรยากาศของห้องสอบจริงช่วยให้คุ้นเคยกับการสอบภายใต้แรงกดดันเรื่องเวลา

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย 2558-2564 Copyright (C) All rights reserved.