หน้าแรก คู่มือการใช้งาน ผังครอบครัว เหตุการณ์สำคัญ ผู้ดูแลผังครอบครัว เทคนิคการแต่งภาพผู้ทำเว็บ

สารบัญคู่มือการใช้งาน
หน้า 1 ผังครอบครัว
หน้า 2 เครื่องมือสำหรับสร้างผังครอบครัว
หน้า 3 บันทึกเรื่องราวของบุคคลในผังครอบครัว
หน้า 4 ดูข้อมูลของบุคคลในผังครอบครัว
หน้า 5 มีคู่สมรสหลายคน
หน้า 6 เชื่อมต่อผังครอบครัว
หน้า 7 สังคมแห่งการแบ่งปัน
คู่มือ BigFamilies


วิดีโอคู่มือการใช้งานหน้าที่ผ่านมา คู่มือการใช้งาน หน้า 7


สังคมแห่งการแบ่งปัน


Bigfamilies เป็นแอพพลิเคชั่นที่ผมพัฒนาขึ้นเพื่อแบ่งปันให้ทุกคนใช้งานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทุกคนสามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวมาเก็บไว้ในฐานข้อมูลมากเท่าใดก็ได้ ผมตั้งใจจะเก็บข้อมูลของสมาชิกทุกคนไว้ในฐานข้อมูลที่นี่ตลอดไป การดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้แอพพลิเคชั่น Bigfamilies สามารถให้บริการได้นั้นมีค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่มีการก่อตั้งเป็นองค์กรเพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่าย ผมจึงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง

อย่างไรก็ดี หากคุณเห็นว่าแอพพลิเคชั่น Bigfamilies เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และคุณสามารถให้การสนับสนุนด้านการเงินได้ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินมากน้อยเพียงใด ผมขอขอบคุณ น้ำใจของคุณจะเกื้อกูลให้พวกเราอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างอบอุ่น
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว 2
เลขที่บัญชี 087-7-23054-0 นายสมพงษ์ ฐิตะสมบูรณ์

ขอให้ความมีน้ำใจของคุณนำมาซึ่งความสุขความเจริญแก่คุณและครอบครัวตลอดไป
หน้าที่ผ่านมา คู่มือการใช้งาน หน้า 7
สมุดจดศัพท์ออนไลน์

สมุดจดศัพท์ที่นักเรียนสามารถจดศัพท์ของตัวเองไว้เพื่อทบทวนศัพท์ผ่านการเล่นเกม นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดจดศัพท์ของตัวเองได้ทุกเวลา จากทุกสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ

สมุดจดศัพท์เล่มนี้ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ นักเรียนสามารถจดศัพท์ต่อเนื่องตั้งแต่ป.1 จนถึงมหาวิทยาลัย

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย 2558-2567 Copyright (C) All rights reserved.